Lønn - helgetillegg

Jeg jobber i butikk. Hva har jeg krav på i lønn for arbeid på lørdager?

Lønn, og eventuelle tillegg for kveld, natt og helg baseres i hovedsak på avtale, eventuelt tariffavtaler som arbeidsgiver følger. Eventuelle tillegg og størrelsen avhenger av hvilke avtaler gjelder.

 

Lønn er i svært liten grad regulert gjennom arbeidsmiljøloven. Unntaket er retten til overtidsbetaling, samt retten til lønn for 1. og 17. mai som er hjemlet i egen lov.