Feriepenger - får ikke feriepengene

- Jeg har sluttet i jobben, og nå får jeg ikke feriepengene mine. Hva skal jeg gjøre?

Når du slutter i en jobb skal alle opptjente feriepenger utbetales ved siste ordinære lønning eller ved avsluttende lønnsoppgjør.

 

Hvis du ikke får de feriepengene som du har krav på, må du kreve dem fra arbeidsgiver. Da bør du henvende seg skriftlig til arbeidsgiver, og sende brevet rekommandert. I kravbrevet skriver du hva arbeidsgiver skylder deg, og du kan gi han kort frist på å betale deg, for eksempel en uke.

Hvis du likevel ikke mottar feriepengene dine, kan du ta saken videre til forliksrådet. Arbeidstilsynet har en egen faktaside om hva du bør gjøre ved manglende utbetaling av lønn og feriepenger.