Ferie - utsatt ferie ved sykdom

- Får jeg ikke automatisk utsatt ferien min når jeg blir syk?

Hvis du blir helt arbeidsufør før ferien begynner, har du som hovedregel krav på å få utsette ferien til senere i ferieåret. Men du må fremme krav om utsettelse senest siste arbeidsdag før du skulle gått ut i ferie.

 

Du har uansett krav på feriepengene dine selv om du skulle bli syk.

For å ha rett til ny ferie er det en forutsetning at du har vært helt (altså 100 %) arbeidsufør/sykemeldt. Arbeidstaker kan ved arbeidsuførhet som oppstår i ferien kreve alle feriedagene utsatt allerede fra og med første virkedag (lørdag inkludert).

Kravet må fremsettes med en gang man er tilbake på jobb.