Arbeidstid - overtidsbetalt reisetid

- Jeg skal på kurs og må bruke en del tid på reisen. Hvorfor får jeg ikke overtidsbetalt for reisetida?

Selv om mange mener at reising i arbeidstiden ikke kan kalles fritid, regnes reise til og fra arbeidet som hovedregel ikke som arbeidstid etter arbeidsmiljøloven.

 

Arbeidstid er den tida en arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver og yter arbeid. Dersom du ikke er pålagt arbeidsoppgaver i den tida som går med til å reise, vil det normalt ikke kalles arbeidstid eller overtid.

Dersom dere ikke har en tariffavtale eller annen avtale som regulerer dette, må du forhandle med arbeidsgiveren din om hvordan reisetida skal kompenseres. Det kan for eksempel inngås avtale om at reisetiden avspaseres i etterkant.