Arbeidsavtale for vikar

Jeg skal starte i et tre måneders vikariat. Har jeg krav på arbeidsavtale?

Alle arbeidstakere har rett på arbeidsavtale uansett stillingsstørrelse eller lengde på arbeidsforholdet. Når et arbeidsforhold er kortvarig skal avtalen foreligge så snart som mulig, ellers seneste en måned etter at arbeidsforholdet startet.