Omstilling? Har du husket det viktigste?

Bestillingsnummer 590
Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser

Dette heftet inneholder nyttig kunnskap om hvordan man forebygger
helsebelastninger ved å sikre sunne omstillingsprosesser i
samsvar med arbeidsmiljølovens krav. Veiledningen bygger på
kunnskap fra samarbeidet mellom Arbeidstilsynet og NTNU i
FoU-prosjektet Sunne omstillingsprosesser.

Veiledningen legger til grunn at kunnskap om hva som bidrar til
kvaliteten på prosessen, er avgjørende for at virksomheten skal nå
sine mål og at ansatte ikke skal utsettes for helsebelastninger på
grunn av måten omstillingen gjennomføres på.

Heftet tar også for seg hvilke krav arbeidsmiljøloven stiller til arbeidsgiver ved omstilling.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Omstilling? Har du husket det viktigste?
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 590
Sist trykket: 10.09.2008
Type: Brosjyre
Pris: 40 inkl. mva.
Antall:

Se også

Last ned