Materiell fra prosjektet Jobbing uten mobbing

På denne siden kan du bestille materiell fra Arbeidstilsynets prosjekt mot mobbing og trakassering i arbeidslivet.

Arbeidstilsynet gjennomførte i perioden 2005-2007 et prosjekt mot mobbing som hadde som fokus å gjøre aktørene på den enkelte arbeidsplass i stand til å forebygge og håndtere mobbing og trakassering.

Publikasjonene nedenfor ble laget i forbindelse med dette prosjektet og inneholder mye nyttig informasjon om temaet. Via handlekurven nederst på denne siden kan du gratis bestille publikasjonene så langt lageret rekker.

Noen av brosjyrene er oversatt til engelsk og kan lastes ned som pdf-fil fra margen til høyre.

In English: Pamphlets and leaflets from the project "The Bully-Free Workplace" are available for download in pdf-format from the righthand side of this page.

Hvordan samarbeide mot mobbing i arbeidslivet

Denne korte veilederen oppsummerer helt grunnleggende spørsmål i arbeidet mot
mobbing på arbeidsplassen. (8 sider, A5)

Spørsmål og svar om mobbing

Faktaark med ofte stilte spørsmål og svar om håndtering av mobbing i arbeidslivet. 
(2 sider, A4)

Tiltakstrappa – når vi vil forebygge, aktivt motvirke og stoppe mobbing

Tiltakstrappa er skrevet av Bjørg Aase Sørensen og Asbjørn Grimsmo og skisserer tiltak og prosedyrer for å forebygge, aktivt motvirke og stoppe mobbing i arbeidslivet. (24 sider A4)
Denner er dessverre utsolgt - men elektronisk versjon i pdf-format kan lastes ned fra høyremargen.

Den lille tiltakstrappa

En liten folder som presenterer hovedpunktene i Tiltakstrappa (2 sider, A4)

Faktaundersøkelse – når påstand står mot påstand

Brosjyre om faktaundersøkelse som metode i saker om mobbing og trakassering der andre konfliktløsningsmetoder ikke har fungert eller ikke anses som egnet. 
(16 sider, A5)

Mobbing i arbeidslivet

Dette heftet er skrevet av Ståle Einarsen, Helge Hoel og Morten Birkeland Nielsen som alle er fagfolk på området. Heftet gir en grundig drøfting av hva mobbing er, hvor omfattende det er, hvilke utslag mobbing gir seg og hvilke konsekvenser det får. 
(36 sider, A4)

Opplæringspakke fra prosjektet Jobbing uten mobbing

Opplæringsmateriellet er et resultat av samarbeid med fagpersoner og bygger på metoder og verktøy som er utviklet i prosjektet og testet i pilotvirksomheter. Materiellet utarbeidet slik at det kan benyttes til både bedriftsintern opplæring og til eksterne kursarrangement. Pakken inneholder en perm med kursveiledning for kursleder, gruppeoppgaver, forslag til rutiner og handlingsplan og eksempler på materiell fra Jobbing uten mobbing. Pakken innholder også en DVD, med egen E-læringsmodul, PP-presentasjoner, videofilm/case og hjelpemateriell.

 

 

BESTILL TRYKT UTGAVE
Den lille tiltakstrappa (JUM)
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer:
Sist trykket: 15.10.2007
Type: Brosjyre
Pris: 0 inkl. mva.
Antall:
BESTILL TRYKT UTGAVE
Hvordan samarbeide mot mobbing i arbeidslivet (JUM)
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer:
Sist trykket: 15.10.2007
Type: Brosjyre
Pris: 0 inkl. mva.
Antall:
BESTILL TRYKT UTGAVE
Spørsmål og svar om mobbing (JUM)
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer:
Sist trykket: 15.10.2007
Type: Brosjyre
Pris: 0 inkl. mva.
Antall:

Last ned