The Working Environment Act affects everyone

Bestillingsnummer 584-ENG
(Engelsk utgave av brosjyren «Arbeidsmiljøloven for alle», best. nr. 584)

This booklet provides a short introduction to the most central aspects of the Working Environment Act. The following topics are covered in this booklet:

  • the purpose of the Working Environment Act
  • the Labour Inspection Authority's (Arbeidstilsynet) responsibilities
  • the employer's obligations and responsibilities
  • the employee's responsibilities
  • secure employment conditions
  • working hours
  • the safty representative's duties and responsibilities
  • the Working Environment Act as an aid in the event of conflict at the workplace 
BESTILL TRYKT UTGAVE
The Working Environment Act affects everyone
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 584-ENG
Sist trykket: 15.06.2007
Type: Brosjyre
Pris: 40 inkl. mva.
Publikasjonen kan ikke bestilles for øyeblikket

Se også

Regelverk