Velkommen som arbeidstaker i Norge

Informasjonsbrosjyre på åtte språk om de viktigste bestemmelsene på arbeidsplassen - om plikter og rettigheter som arbeidstaker i Norge:

 

Brosjyrene er utarbeidet av Byggenæringens Landsforening, Maskinentreprenørenes Forbund, Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet og Arbeidstilsynet.

Brosjyren ble oppdatert i 2011.

Du finner oppdaterte satser for minstelønn her

Minimum wages - application of collective agreements

Last ned