Brann og eksplosjon - hvor sikker er din arbeidsplass?

Hvordan arbeidgivere og enmannsbedrifter skal følge opp forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Denne brosjyren gir nyttige praktiske råd til arbeidsgivere (særlig i små og mellomstore bedrifter) og enmannsbedrifter om hvordan man oppfyller kravene som ligger i forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer. Forskriften ble gyldig 1. juli 2003.

Forskriften har bestemmelser som skal beskytte arbeidstakere og andre mot risiko for brann og lignende hendelser som kan oppstå på arbeidsplasser hvor brennbare eller eksplosjonsfaringe stoffer er i bruk eller lagres. Krav i forskriften skal være oppfylt innen utgangen av juli 2006.

Brosjyren er tilgjengelig for nedlasting og utskrift i pdf- format via pekeren til høyre.

Se også

Regelverk

Last ned

Fulltekst-versjon

Nettressurser