Småbarnforeldres rettigheter

Brosjyren omtaler lovfestede rettigheter og ulike støtteordninger under svangerskap, fødsel og adopsjon, og når barna er små. Omsorg for syke og funksjonshemmede barn gir krav på særlige rettigheter som blir omtalt. Det gis også kort informasjon om helsetjenester for barn og pedagogiske tilbud til småbarn.

Brosjyren inneholder en kort oversikt over de viktigste lovene der de omtalte rettighetene er hjemlet.

Brosjyren er resultatet av et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Statens lånekasse for utdanning.

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets ettside:

Brosjyren ble sist oppdatert i juli 2012.

Bestilling av papirkopi

Brosjyren er dessverre ikke tilgjengelig i trykt utgave.