HMS verktøykassen

Verktøykassen er en samling informasjonsmateriell laget for å gjøre det lettere å komme i gang med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i bedriften. Den består av sjekklister, informasjonshefter om HMS, kartleggingsskjema og blokker for registrering av ulykker og nestenulykker.

Verktøykassen er et resultat av yrkesskadeforsikringsprosjektet - et samarbeid mellom 4 departementer, Arbeidstilsynet, NHO, LO og forsikringsbransjen.

Utgått

Denne publikasjonen er utgått og kan ikke lenger bestilles.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Verktøykasse for helse, miljø og sikkerhet
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 43
Sist trykket:
Type: Brosjyre
Pris: 437.5 inkl. mva.
Publikasjonen kan ikke bestilles for øyeblikket

Nettressurser