Kjemikalier i bilverksteder

- hvordan kan du passe på helsa?

Brosjyren ble utarbeidet som materiell til bruk under vår kjemikaliekampanje.

Den tar for seg vanglie arbeidsoppgaver i bilverksteder der kjemisk helsefare kan forekomme, og anbefaler tiltak og verneutstyr for å forhindre helseskade. Dette er oppgaver som f.eks.:

  • Sveising
  • Billakering
  • Understellsbehandling
  • Arbeid med bilglass

Brosjyren fokuserer spesielt på behovet for å beskytte hud og luftveier.

Bestilling

Det er dessverre ikke lenger mulig å bestille denne brosjyren. Vi har gitt bort alle eksemplarer vi hadde på lager. Vi håper å kunne gjøre den tilgjengelig for bestilling igjen på et senere tidspunkt. Inntil det eventuelt går i orden, må vi henvise til PDF-utgaven.

Last ned