Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade

Arbeidstilsynet er avhengig av legenes informasjon for å kunne målrette sitt forebyggende arbeid, og vi ønsker at flere leger melder arbeidsrelaterte lidelser.

Brosjyren redegjør kort for hva som skal meldes og hvorfor.

Den er tilgjengelig som pdf- fil via pekeren til høyre.

Last ned