Få orden på kjemikaliene

Bestillingsnummer 586

Brosjyren er utarbeidet i forbindelse med europeisk arbeidsmiljøuke 2003, i samarbeid med LO og NHO/PIL.

Den er i hovedsak ment som et verktøy, og inneholder både sjekkliste for kjemisk helsefare, mal for handlingsplan og et skjema for risikovurdering av kjemisk helsefare.

Risikovurdering og handlingsplan

Brosjyren inneholder blant annet sjekkliste for kartlegging og eksempelskjema for hvordan man kan gjennomføre risikovurdering og handlingsplan. Vi har lagt ut disse som egne word-filer som kan lastes ned separat. Lagre dem lokalt, så kan de fylles ut og justeres etter eget behov. Veiledning til risikovurderingen og eksempel på utfylt risikovurderingsskjema finnes i brosjyren. Filene finner du for nedlastning til høyre.

Bestilling

Brosjyren kan bestilles under eller lastes ned som pdf-utgave via peker til høyre.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Få orden på kjemikaliene
Distributør: Gyldendal akademiske ()
Bestillingsnummer: 586
Sist trykket: 11.12.2006
Type: Brosjyre
Pris: 40 inkl. mva.
Maks antall: 10
Publikasjonen kan ikke bestilles for øyeblikket

Se også

Last ned