Stress på arbeidsplassen - gjør noe med det

Bestillingsnummer 580

De fleste arbeidstakere i Norge opplever arbeidsmiljøet som noe positivt. Likevel er stress et av de vanligste hindrene for et godt og produktivt arbeidsmiljø.

Oktober 2002 var stress tema for den årlige europeiske arbeidsmiljøuken, og denne brosjyren ble utarbeidet i forbindelse med satsningen. Den beskriver hvordan stress kan oppstå, hva det koster oss og hvordan vi kan ta tak i og håndtere problemene.
Brosjyren er laget av Arbeidstilsynet i samarbeid med HSH, KS, UHO, LO, NHO og YS

Du kan også laste ned brosjyren direkte, i form av en PDF-fil. Brosjyren inneholder en sjekkliste. Denne kan også lastes ned separat som et eget dokument.

Endringer som følge av ny arbeidsmiljølov

Ny arbeidsmiljølov trådte i kraft 1. januar 2006. Strukturelle endringer i loven gjør at bestemmelser er flyttet. Dermed oppstår enkelte henvisningsfeil. Disse vil bli korrigert ved neste opplag. Fulltekstversjonen som er tilgjengelig ovenfor, har oppdaterte referanser.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Stress på arbeidsplassen - gjør noe med det!
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 580
Sist trykket: 15.10.2004
Type: Brosjyre
Pris: 40 inkl. mva.
Antall:

Last ned