Røyk- og kjemikaliedykking

Bestillingsnummer 574

Røyk- og kjemikaliedykking innebærer krevende oppgaver, og dykkerne kan bli utsatt for store fysiske og psykiske påkjenninger. Hensikten med denne orienteringen er å bidra til at helse, miljø og sikkerhet (HMS) for røyk- og kjemikaliedykkere ivaretas på best mulig måte.

Orienteringen retter seg mye mot brannvesenet, men alle virksomheter som har beredskap med røyk- og kjemikaliedykkere kan ha nytte av den. Det fokuseres spesielt på avklaring av ansvarsforhold, risikovurdering, personlig verneutstyr, helsekontroll, opplæring og på regelverk som er spesielt viktig.

Sist oppdatert

Publikasjonen ble sist oppdatert i september 2013.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Røyk- og kjemikaliedykking
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 574
Sist trykket: 15.09.2013
Type: Brosjyre
Pris: 40 inkl. mva.
Antall:

Se også

Last ned