Arbeidsmiljø hjemme hos brukerne

Bestillingsnummer 573
Informasjon om arbeidsmiljøutfordringer i hjemmetjenesten

Målet med heftet er å bidra til en forbedring av arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten i kommunene.

Blant temaene som tas opp er:

  • Systematisk HMS-arbeid
  • Vernetjeneste og bedriftshelsetjeneste
  • Verneutstyr
  • Arbeidsplassvurdering i brukers hjem
  • Fysisk tilrettelegging
  • Psykososiale forhold som tidspress, utrygghet og trusler
  • Biologiske og kjemiske forhold som rengjøring og medisinering
  • Skader og ulykker

Heftet er et verktøy som skal gjøre det lettere å ta tak i og diskutere de ulike situasjoner som kan oppstå ved arbeid i andres hjem.

Brosjyren er laget som materiell til vår kampanje RETT HJEM. Den deles ut gratis ved tilsynsbesøk hos alle kommuner og private bedrifter som yter hjemmetjenester for kommunene. Nedenfor er det mulig å bestille ekstra betalingseksemplar av brosjyren.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Arbeidsmiljø hjemme hos brukerne
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 573
Sist trykket:
Type: Brosjyre
Pris: 68.75 inkl. mva.
Antall:
BESTILL TRYKT UTGAVE
Arbeidsmiljø heime hos brukarane
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 573-NYN
Sist trykket:
Type: Brosjyre
Pris: 68.75 inkl. mva.
Antall:

Last ned