Kjøring på is

Bestillingsnummer 485

Arbeidstilsynet har årlig registrert drukningsulykker under tømmertransport over is og også registrert ulykker under arbeid med preparering av skiløyper og transport i tilknytning til friluftsliv og turisme. Denne publikasjonen vil derfor være nyttig for alle som har behov for å drive transport på islagt vann.

Publikasjonen omhandler litt om is og isdannelse, tiltak og isvettregler for sjåfører.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Kjøring på is
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 485
Sist trykket: 01.04.1989
Type: Brosjyre
Pris: 27.5 inkl. mva.
Antall:

Fulltekst-versjon