Løsemiddelskade kan ikke helbredes - bare unngås

Bestillingsnummer 470

Brosjyren er rettet mot arbeidsgivere og arbeidstakere, og er en kortfattet framstilling av hva som er løsemidler, hvordan disse tas opp i kroppen, konsekvensene av løsemiddelangrep over tid, og om hvordan man kan unngår løsemiddelpåvirkning.

Bak i heftet finnes det en alfabetisk oversikt over de vanligste løsemidlene.

Endringer som følge av ny arbeidsmiljølov

Ny arbeidsmiljølov trådte i kraft 1. januar 2006. Det er ikke gjort noen endringer som virker inn på denne publikasjonen. Strukturelle endringer i loven gjør imidlertid at enkelte bestemmelser er flyttet. Dermed oppstod en henvisningsfeil. Dette vil bli korrigert ved neste opplag.

Faktasiden som bygger på denne brosjyren (lenket opp til høyre), har oppdaterte referanser. PDF-filen følger trykket versjon, og har gammel henvisning inntil videre.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Løsemiddelskader kan ikke helbredes - bare unngås
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 470
Sist trykket: 01.10.2003
Type: Brosjyre
Pris: 36.25 inkl. mva.
Publikasjonen kan ikke bestilles for øyeblikket

Se også

Last ned

Fulltekst-versjon