Ungdom i arbeid

Bestillingsnummer 456

Stort sett gjelder reglene i arbeidslivet for alle, uansett alder, men på noen områder finnes det spesielle regler for personer under 18 år. Disse reglene skal gi ungdom ekstra beskyttelse mot arbeid som kan være skadelig.

Denne brosjyren gir både generell informasjon om hvilke rettigheter og plikter man har som arbeidstaker, og om hvilke spesielle regler som finnes for ungdom, f.eks.:

  • Hva slags jobber kan du ta før du har fylt 18?
  • Retten til en skriftlig arbeidsavtale
  • Ferie og feriepenger
  • Arbeidstid og overtid
  • Oppsigelse og sluttattest
  • Sykepenger

Sist endret

Brosjyren ble sist endret i april 2008.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Ungdom i arbeid
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 456
Sist trykket: 29.10.2008
Type: Brosjyre
Pris: 46.25 inkl. mva.
Antall:
BESTILL TRYKT UTGAVE
Ungdom i arbeid (nynorsk)
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 456-NYN
Sist trykket: 29.12.2008
Type: Brosjyre
Pris: 46.25 inkl. mva.
Antall:

Last ned