Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske stoffer og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfæren

Bestillingsnummer 450

Brosjyren gir en orientering om hvordan man går frem for å utføre målinger av kjemiske og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfæren og hvordan man vurderer måleresultatene i forhold til administrative normer og grenseverdier.

Innholdet er primært ment for fagpersoner med kunnskap om yrkeshygiene.

Endringer 

Orienteringen ble i desember 2008 trykt opp i ny design. Henvisningene til arbeidsmiljøloven er oppdatert.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske stoffer og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfære
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 450
Sist trykket: 15.12.2008
Type: Brosjyre
Pris: 46.25 inkl. mva.
Antall:

Se også

Last ned