Laboratoriet

Bestillingsnummer 449
Sikkerhet og arbeidsmiljø

Denne brosjyren tar sikte på å gi råd og veiledning når det gjelder de arbeidsmiljømessige sider ved laboratoriedriften.

Brosjyren omtaler innredning av laboratorier med tilhørende birom, laboratoriets tekniske hjelpemidler og arbeid som utføres i et laboratorium eller i tilknyttede birom.

Med laboratorium forstås et kjemilaboratorium i videste forstand, som har til formål å foreta en undersøkelse (analyse) eller en fremstilling i ikke-industriell målestokk av stoffer, preparater, biologiske materialer og liknende.

Brosjyren avslutter med en utførlig liste over aktuelle bestillingsnumre.

Sist endret 

Brosjyren ble sist endret i mars 2009, da henvisninger til regelverk og publikasjoner ble oppdatert.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Laboratoriet
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 449
Sist trykket: 15.03.2009
Type: Brosjyre
Pris: 46.25 inkl. mva.
Antall:

Last ned