Orientering om medvirkning og vernetjenesten

Bestillingsnummer 383
- Lovtekst, forskrifter og kommentarer fra Arbeidstilsynet


Denne publikasjonen tar for seg bestemmelser i arbeidsmiljøloven med tilhørende arbeidsmiljøforskrifter om arbeidstakernes rett til medvirkning om forhold som angår deres arbeidssituasjon og arbeidsmiljø.

Brosjyren utdyper og forklarer regelverket for medvirking og vernetjenesten, og gir kommentarer til bestemmelsene om dette i arbeidsmiljøloven og i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Publikasjonen er bygd opp med utgangspunkt i forskriften, slik at kommentarene til den enkelte bestemmelsen står på motstående side.

Brosjyren omhandler verneombudsfunksjonen, hovedverneombudets oppgaver, arbeidsmiljøutvalget (AMU) m.m. 

Sist endret

Publikasjonen ble sist endret i februar 2014.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Medvirkning og vernetjenesten
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 383
Sist trykket: 15.02.2014
Type: Brosjyre
Pris: 46.25 inkl. mva.
Antall:

Se også

Last ned