Arbeid med armert umettet polyester

Bestillingsnummer 366

Denne orienteringen tar for seg helserisiko knyttet til arbeid med armert umettet polyester og tiltak til vern mot skader og ulemper.

Hensikten er å gi ledere og ansatte en kort veiledning rundt helse, miljø og sikkerhet i dette arbeidet. Orienteringen tar for seg ulike materialer og framstillingsmetoder, helserisiko, fare for brann og eksplosjon, og krav til sikkerhetstiltak, lokaler, ventilasjon og verneutstyr.

Armert umettet polyester består av et bindemiddel (polyester) og et armeringsmateriale (for eksempel glassfiber). Materialet brukes til framstilling av blant annet båter, beholdere, rør, profiler, karosserideler, fritidsutstyr, sanitærutstyr, møbler, bygningsplater, detaljer i elektroteknisk industri og vindmøller.

Endringer som følge av ny arbeidsmiljølov

Ny arbeidsmiljølov trådte i kraft 1. januar 2006. Det er ikke gjort noen endringer som virker inn på innholdet i denne publikasjonen. Strukturelle endringer i loven gjør imidlertid at enkelte bestemmelser er flyttet. Dermed oppstår enkelte henvisningsfeil. Disse vil bli korrigert ved neste opplag. Fulltekstversjonen som er tilgjengelig ovenfor, har oppdaterte referanser. PDF-filen følger trykket versjon, og har gamle henvisninger inntil videre.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Arbeid med armert umettet polyester
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 366
Sist trykket: 07.10.2004
Type: Veiledning
Pris: 40 inkl. mva.
Antall:

Se også

Last ned

Fulltekst-versjon