Arbeidsgivers plikter

Bestillingsnummer 326

Denne orienteringen tar sikte på å gi arbeidsgiverne informasjon som kan være til støtte i deres arbeid med å bedre arbeidsmiljøet. Arbeidsgiverens plikter er særlig fastsatt i arbeidsmiljøloven § 3-1 og 3-2.

Orienteringen inneholder drøfting av arbeidsgiverbegrepet og viktige sider ved loven. Videre gis anvisninger blant annet på utformingen av arbeidsplassen, tilrettelegging av arbeidet, forbedringer av arbeidsmiljøet og den organiserte vernetjenesten.

Sist endret

Denne orienteringen ble sist endret i mars 2013, da den ble oppdatert med henvisninger til de nye arbeidsmiljøforskriftene som trådte i kraft 1. januar 2013.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Arbeidsgiverens plikter
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 326
Sist trykket: 05.03.2013
Type: Brosjyre
Pris: 46.25 inkl. mva.
Antall:

Last ned

Fulltekst-versjon

Nettressurser