Førstehjelpsutstyr

Bestillingsnummer 176

Arbeidsmiljøloven krever at førstehjelpsutstyr skal være plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen når det er nødvendig for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Denne brosjyren inneholder en oversikt over hva førstehjelpsutstyret for stasjonære enheter og for utrykningsenheter skal inneholde, samt hvilket utstyr som kreves under en del spesielle forhold. Orienteringen omtaler hvor utstyret skal oppbevares, antall førstehjelpere på en bedrift og opplysende plakater.

Endringer som følge av ny arbeidsmiljølov

Ny arbeidsmiljølov trådte i kraft 1. januar 2006. Brosjyren er revidert i mai 2007 for å oppdatere henvisninger til den nye arbeidsmiljøloven. Det er ellers utført små endringer i teksten. Brosjyren har også fått nytt design.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Førstehjelpsutstyr
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 176
Sist trykket: 07.05.2007
Type: Veiledning
Pris: 18.75 inkl. mva.
Antall:

Last ned

Fulltekst-versjon