Veileder om kontroll og overvåkning i arbeidslivet

 

Denne veilederen gir svar på vanlige spørsmål om arbeidsgiverens ansvar, plikter og muligheter når det innføres kontrolltiltak på arbeidsplassen.

Slike kontrolltiltak kan for eksempel være helseundersøkelser, innhenting av helseopplysninger, overvåkning av telefonbruk, videoovervåkning, eller sporing gjennom mobiltelefon eller GPS.

Det kan også dreie seg om ransaking eller kroppsvisitering, testing med sikte på å avdekke rusmiddelbruk, og bruk av private etterforskar for eksempel såkalte ”hemmelige kunder”.

Skal man innføre slike tiltak, må de fleste virksomheter må etterleve flere regelverk samtidig, blant annet arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven.

Veilederen gir en enkel oppskrift på hvordan man kan finne frem i regelverket og gjennomføre gode medvirkningsprosesser.

Den gir også svar på vanlige spørsmål om arbeidsgiverens ansvar, plikter og muligheter når det innføres kontrolltiltak. Ved å følge sjekklistene i veilederen ivaretas både arbeidsmiljøet og personopplysningsvernet ved vurdering, planlegging og innføring av kontrolltiltak.

Last ned veilederen i pdf-format fra den høyre margen.

Veilederen er utgitt i et samarbeid mellom:

  • Arbeidstilsynet
  • Datatilsynet
  • Petroleumstilsynet
  • Partene i arbeidslivet

 

Veilederen er kun tilgjengelig i digital versjon og kan ikke bestilles.

Se også

Last ned

Nettressurser