På jobb i Norge - dette må du vite

Bestillingsnummer 617


Denne brosjyren handler om viktige tema for alle som jobber i Norge. Informasjonen er likevel spesielt rettet mot deg som er:

 • ny i arbeidslivet
 • arbeidsinnvandrer som har fått jobb i en norsk virksomhet  enten fast eller midlertidig, eller er innleid fra et norsk bemanningsselskap
 • utsendt arbeidstaker ansatt i utenlandsk selskap på midlertidig oppdrag i Norge

Brosjyren gir lettlest informasjon om blant annet:

 • Arbeidsgivers ansvar
 • Arbeidstakers medvirkningsplikt
 • Arbeidsavtale
 • Arbeidstid
 • Lønn
 • Helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen

I tillegg har brosjyren nyttig informasjon for deg som jobber i:

 • renhold
 • bygg- og anlegg
 • gods- og turbilbransjen
 • uteliv

Bestill

Publikasjonen kan bestilles fra handlekurven under. Den kan også lastes ned som pdf-fil fra den høyre margen på denne siden. 

BESTILL TRYKT UTGAVE
På jobb i Norge - dette må du vite
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 617
Sist trykket: 15.10.2015
Type: Brosjyre
Pris: 46.25 inkl. mva.
Antall:

Se også

Last ned