Brosjyre om avvikshåndtering

- Det er bedre å lære av en feil enn å gjenta den

 

Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik fra helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (HMS-lovgivningen).

Denne brosjyren gir informasjon om hva avvik er og hvorfor det er viktig å ha et system for avviksbehandling i din virksomhet.

Brosjyren er utgitt i et samarbeid mellom flere etater:

  • Arbeidstilsynet
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
  • Miljødirektoratet
  • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
  • Petroleumstilsynet
  • Statens strålevern 

Alle etatene har mer spesifikke krav og veiledningsmateriell til sine tilsynsområder. 

Last ned

Denne brosjyren kan ikke bestilles i trykt utgave, men den kan lastes ned som pdf-fil fra den høyre margen.  

Se også

Last ned