Trygg håndtering av nanomaterialer

Bestillingsnummer 616
For arbeidsplasser som produserer, importerer, bruker eller bearbeider nanomaterialer

 

Brosjyren er skrevet for arbeidsgivere, verneombud, HMS-ansvarlige og tillitsvalgte i virksomheter hvor arbeidstakere allerede arbeider med nanomaterialer eller kan bli eksponert i forbindelse med fremtidige arbeidsoppgaver. Brosjyren gir råd om forebyggende tiltak for å redusere eksponeringen av ansatte for støv fra fabrikkerte nanomaterialer.

Brosjyren retter oppmerksomheten mot risikoen for eksponering for luftbårne nanopartikler i arbeidsmiljøer. Den gir eksempler på mulige måter å beskytte seg mot nanomaterialer og nanopartikler og informasjon om hvordan virksomheter kan forhindre eksponering fra:

  • Produksjon av nanomaterialer.
  • Håndtering av nanomaterialer der det kan oppstå aerosoler (ørsmå partikler av fast stoff eller væske som svever i luft) eller støv.
  • Håndtering av avfall av nanomaterialer.

Det er ingen dokumentert informasjon om helseeffekter hos mennesker på grunn av eksponering for nanopartikler, men der er begrenset informasjon fra laboratorieforsøk. Alle har likevel en etisk forpliktelse til å iverksette forebyggende tiltak og gi anbefalinger til arbeid med nanomaterialer for å redusere risikoen for eksponering.

Utgitt

Denne brosjyren ble utgitt i juli 2014.

Bestilling

Brosjyren kan bestilles fra handlekurven nedenfor. Den er også tilgjengelig som pdf-fil i den høyre margen.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Trygg håndtering av nanomaterialer
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 616
Sist trykket: 30.06.2014
Type: Brosjyre
Pris: 46.25 inkl. mva.
Antall:

Se også

Last ned