Forstår du hva jeg sier?

Bestillingsnummer 615
- Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen

 

Med mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter i bygge- og anleggsbransjen kan mangel på kommunikasjon på arbeidsplassen utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko.

Arbeidstakere fra ulike land behersker ikke hverandres språk og kjenner ikke hverandres kulturer. Dette stiller ekstra store krav til arbeidsgiverne med hensyn til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dette gjelder blant annet sikkerhetsopplæring på et språk arbeidstakerne forstår og god sikkerhetskommunikasjon.

Denne brosjyren viser de viktigste kravene til språk og kommunikasjon og viser hvor kravene finnes i regelverket. Den tydeliggjør også hvem som etter gjeldende regelverk til enhver tid har ansvar for å unngå at språkutfordringer skal gi økt risiko på bygge- eller anleggsplassen.

Utgitt

Publikasjonen ble utgitt i mars 2014.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 615
Sist trykket: 28.03.2014
Type: Brosjyre
Pris: 40 inkl. mva.
Antall:

Last ned