Salg av maskiner

Bestillingsnummer 556
Informasjon til leverandører av maskiner til bruk i arbeidslivet

 

Denne brosjyren skal hjelpe deg som er leverandør av maskiner til bruk i arbeidslivet. Den redegjør for de viktigste kravene som regelverket stiller når det gjelder helse, miljø og sikkerhet, og hva du kan gjøre for å oppfylle disse kravene i praksis. 

Brosjyren omfatter følgende tema:

  • Regelverket
  • Hva er produsenten forpliktet til å gjøre
  • Hva er leverandøren forpliktet til å gjøre
  • Hvilke maskiner er omfattet av maskinforskriften

Du kan bestille brosjyren via handlekurven nedenfor eller du kan laste den ned gratis som pdf-fil fra den høyre margen.

Sist endret

Publikasjonen ble sist oppdatert i juni 2013. 

BESTILL TRYKT UTGAVE
Salg av maskiner
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 556
Sist trykket: 01.07.2013
Type: Brosjyre
Pris: 40 inkl. mva.
Antall:

Se også

Last ned