Forebygging og håndtering av konflikter på arbeidsplassen

En veileder for små virksomheter

 

Dette heftet tar sikte på å møte behovene til de mindre bedriftene. Det inneholder enkle retningslinjer og grunnleggende informasjon om hvordan man kan forebygge og håndtere konflikter på arbeidsplassen.

Heftet er laget i et prosjekt finansiert av EU-kommisjonens Leonardo da Vinci-program. Prosjektet foregikk i perioden 2010-2012 og het “"Konflikthåndtering i små og mellomstore bedrifter"” (CONFLICTMAN). Det var inspirert av et tidligere norsk prosjekt kalt “Jobbing uten mobbing” (2005-2007).

Heftet kan lastes ned via lenke til høyre. Det er ikke tilgjengelig i trykt versjon.

Last ned