Utenlandsk arbeidskraft i landbruket

Bestillingsnummer 606
- Ansettelsesvilkår, lønn og arbeidstid


Denne informasjonsbrosjyren er for arbeidsgivere i landbruket og landbruksrelatert virksomhet som bruker utenlandsk arbeidskraft.

Tema er ansettelsesvilkår, lønn og arbeidstid. Sikkerhetskrav og andre krav til arbeidsmiljøet i landbruket dekkes ikke i denne brosjyren. Brosjyren tar for seg tema som arbeidsavtaler, innleie, arbeidstakere fra land i EØS og utenfor, avløserlag/landbrukstjenester, allmenngjøring av tariffavtale, innkvartering m.m.

 

Sist endret

Publikasjonen ble utgitt i april 2013.

Bestilling

Publikasjonen kan ikke bestilles for øyeblikket. 

BESTILL TRYKT UTGAVE
Utenlandsk arbeidskraft i landbruket – Ansettelsesvilkår, lønn og arbeidstid
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 606
Sist trykket: 30.04.2013
Type: Brosjyre
Pris: 40 inkl. mva.
Publikasjonen kan ikke bestilles for øyeblikket

Se også