Kontroll med risiko gir gevinst

 Denne brosjyren hjelper deg å komme i gang med risikovurdering i din virksomhet. Kunnskap om risiko gir virksomheten et bedre grunnlag for å treffe viktige beslutninger med tanke på å gjennomføre tiltak som minsker eller fjerner farene.

Brosjyren er utgitt i et samarbeid mellom flere etater:

  • Arbeidstilsynet
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
  • Miljødirektoratet
  • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
  • Petroleumstilsynet
  • Statens strålevern 

Alle etatene har mer spesifikke krav og veiledningsmateriell tilknyttet de ulike tilsynsområdene. 

Du kan lese mer om risikovurdering og internkontroll på www.regelhjelp.no og på etatenes hjemmesider. Se også lenker i den høyre margen.

Brosjyren kan lastes ned i pdf-format fra den høyre margen.

Skjema for kartlegging av risiko

Det finnes en rekke ulike metoder for å gjennomføre risikovurderinger. Nedenfor finner du fire skjema for risiko og sårbarhetsmetoden (ROS). Det er et godt verktøy for å komme i gang med arbeidet, bevisstgjøre egne medarbeidere og synliggjøre risiko for egne medarbeidere. Skjemaene er de samme som presenteres på side seks og sju i brosjyren.

Skjemaene kan lastes ned i word-format og fylles ut på direkte i Word.
Nedfor finner du en bruksansvisning med eksempel på hvordan disse skjemaene brukes i en risikovurdering.

Se også

Last ned

Nettressurser