Følg arbeidsmiljøloven og behold hørselen

Bestillingsnummer 601
En praktisk veiledning for musikk- og underholdningsbransjen

 

Skader forårsaket av støy på arbeidsplassen er utbredt og rammer et stort antall arbeidstakere. Man assosierer ofte støyskader med støyende maskiner, men i de senere årene har også risiko for hørselsskade ved eksponering for musikk vært i fokus.
Målgruppen for denne veiledningen er arbeidsgiverne og de ansatte i musikk og underholdningsbransjen. Veiledningen har tre hoveddeler:

  • Spillesteder og diskoteker
  • Rytmisk musikk
  • Klassisk akustisk musikk

Veiledningen følger opp direktiv 2003/10/EF om minstekrav for sikkerhet og helse for arbeidstakere som utsettes for risiko på grunn av støy.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Følg arbeidsmiljøloven og behold hørselen
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 601
Sist trykket: 01.06.2010
Type: Brosjyre
Pris: 46.25 inkl. mva.
Antall:

Last ned