Forebygging og oppfølging

Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen

 

Forebygging og oppfølging - to sider av samme sak beskriver arbeidsgivers ansvar for tilrettelegging og sykefraværsoppfølging, arbeidstakers medvirkningsansvar og aktivitetsplikt, samt myndighetenes rolle.

Brosjyren er utarbeidet av Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet i fellesskap.
 

Last ned