Søk i register for bemanningsforetak

Her kan du søke etter foretak i Enhetsregisteret og få bekreftet om bemanningsforetaket er registrert i Arbeidstilsynets register.
Du må etter søket klikke på det aktuelle organisasjonsnummeret.
Enhetsnummer eller navn

Se også