Denne siden på andre språk:

HMS-kort på bygge- og anleggsplasser - Bestillingsinformasjon

 

 

Hva må være i orden før du kan bestille HMS-kort?

Før virksomheten registrerer en bestiller må virksomheten og virksomhetens arbeidstakere være registrert i flere av følgende registre:

 • Enhetsregisteret
 • Folkeregisteret og Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) – fødselsnummer eller D-nummer
 • Merverdiavgiftsregisteret
 • Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret (Aa-registeret)
 • Rapporteringsplikten etter likningsloven § 6-10 (SFU)
 • Arbeidstilsynets register for bemanningsforetak – gjelder virksomheter som leier ut arbeidstakere.

Det er svært viktig å kontrollere at virksomheten og arbeidstakerne er korrekt registrert i de forskjellige registre før du starter søkeprosessen.

Vær oppmerksom på at enkelte virksomheter er unntatt noen av registerkravene. Det kan derfor være lurt å lese informasjonssiden om registerkrav før du går videre, der står det hva din virksomhet må gjøre for å få HMS-kort dersom virksomheten er unntatt registreringsplikt.

Bestilling av HMS-kort skjer i to faser

Bestillingen skjer i to faser. Først må virksomheten registrere en bestiller. Deretter, når man er registrert som bestiller og har mottatt bestiller-ID, kan man søke om HMS-kort.

Bestiller-ID er et nummer som skal påføres søknadsskjemaene om HMS-kort. Det er ikke mulig å bestille HMS-kort før du har mottatt bestiller-ID.

1.  Registrere virksomheten som bestiller/søke om bestiller-ID

HMS-kort kan bare bestilles av ansatte i, eller innehaver av, virksomheten som skal utføre arbeidet HMS-kortet er knyttet til.  

For store virksomheter kan det være aktuelt med flere bestillere, disse vil motta hver sin bestiller-ID. Også innehaver i et enkeltpersonforetak må registrere seg som bestiller først, før det kan søkes om HMS-kort.

Det er et absolutt krav at bestiller må være ansatt i virksomheten og ha norsk fødselsnummer eller D-nummer.

Søknad om bestiller-ID blir automatisk kontrollert mot NAV Aa-registeret eller Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) for å kontrollere at det foreligger et arbeidsforhold. Den viktigste årsaken til avslag på søknad om bestiller-ID er at bestillerens fødsels- eller D-nummer ikke gjenfinnes i et av disse registrene på det organisasjonsnummeret du søker om HMS-kort for.

For utenlandske virksomheter vil dette i praksis si at virksomheten må utpeke en av de ansatte som skal jobbe i Norge som bestiller. Vær oppmerksom på at virksomheten må registrere ny bestiller hvis den nåværende bestilleren har avsluttet sitt tilmeldte arbeidsforhold i Norge.

Søk om bestiller-ID på nett

Vi anbefaler at søknad om bestiller-ID gjøres elektronisk. Du kan enkelt registrere deg som bestiller på nettsiden www.byggekort.no.

Fyll inn virksomhetens organisasjonsnummer, bestillerens fødselsnummer eller D-nummer samt e-postadresse og passord som du velger selv. Etter fire timer vil du få svar tilsendt på e-post med bestiller-ID eller begrunnelse for avslag.

 • Ta godt vare på passord og bestiller-ID da dette er viktig for å bestille elektronisk eller sjekke dine bestillinger på nettet.

Du kan også registrere virksomheten som bestiller på et papirskjema, men merk at det da kan ta opptil én uke å få svar. For papirskjema – ta kontakt med Arbeidstilsynet på denne e-postadressen: byggekort@arbeidstilsynet.no  

2.  Hvordan bestille HMS-kort til de ansatte

Det er arbeidsgivers ansvar å sjekke at identiteten til arbeidstakere som skal utstyres med HMS-kort, er dokumentert med pass, norsk førerkort utstedt etter 1998 eller bankkort fra norske banker. For utenlandske statsborgere skal identitet dokumenteres med for eksempel pass eller førerkort som har tilsvarende sikkerhet som norske identitetskort av samme type. Asylsøkerbevis godkjennes også som gyldig dokumentasjon.

Elektronisk

Når du har mottatt bestiller-ID på e-post kan du bestille HMS-kort til deg selv og andre i din virksomhet på www.byggekort.no.

Klikk på «Logg inn» og følg anvisningene.

Papirskjema

Det er også mulig å benytte et papirskjema for å bestille HMS-kort. Du må fylle ut ett skjema for hvert HMS-kort som du ønsker å bestille. Skjemaet heter KB4 «Skjema for bestilling av HMS-kort» og ser slik ut:


Eksempel på utfylt skjema: KB4 «Skjema for bestilling av HMS-kort».
Klikk på bildet for et større bildet


På skjemaet må du legge inn kortinnehaverens bilde, signatur og kopi av legitimasjon.

Merk at dette skjemaet ikke kan lastes ned eller skrives ut fra nettsiden. Det er kun forhåndstrykte originale skjemaer som kan brukes. 

Du kan få papirskjemaer tilsendt ved å ringe:

 • Arbeidstilsynet på telefon 73 19 97 00 (og tast 2)

Du kan også hente papirskjemaer på:

Utfylte skjemaer sendes til:

Oberthur Technologies
Att: HMS-kort 
Postboks 8113,
4068 Stavanger.

Innsendte skjemaer som er fylt ut feil, eller mangler bestiller-ID, blir makulert uten at du nødvendigvis får beskjed.

Behandlingstiden skal normalt ta ca. en uke.

Hvis du ikke har hørt noe i løpet av 1-2 uker, ring Oberthur Technologies servicetelefon
820 77 306. Samtalen koster kr. 14,- fra du velger tjeneste (kun tilgjengelig fra Norge). 

Se: www.arbeidstilsynet.no/byggekort/kontaktopplysninger.

Hvis du lurer på om søknaden din er blitt behandlet, kan du sjekke dette selv ved å logge deg inn på www.byggekort.no med bestiller-ID og passord.
Klikk på «Mine kort» eller «Mine ordre» og følg anvisningene.

Har du fått avslag på søknad om HMS-kort?

De viktigste årsakene til at søkere får avslag på søknad om HMS-kort er:

 • Ugyldig ansettelsesforhold / arbeidsforholdet kan ikke bekreftes

  Ta kontakt med NAV Aa-registeret/SFU for å sjekke om du eller arbeidstakeren din er korrekt registrert på riktig organisasjonsnummer. Husk også å spørre om opplysningene er overført til databasen hvor Oberthur Technologies henter opplysningene fra.

  Fra arbeidsforholdet er registrert i NAV Aa-registeret må det gå 24 timer før du kan søke om HMS-kort.

  Se www.arbeidstilsynet.no/byggekort/registerkrav for mer informasjon om krav til registrering i Aa-registeret.
   
 • Ugyldig bilde
  Foto av kortsøker er for dårlig og ikke av passfotokvalitet
   
 • Ugyldig legitimasjon
  Kopi av legitimasjon er enten uleselig, ugyldig eller for gammelt (gjelder førerkort fra før 1998).
   
 • Ugyldig signatur
  Signaturen er uleselig eller for svak eller inneholder fremmedelementer (streker, prikker etc.)

Hvordan fornye HMS-kort?

Ved første gangs fornyelse (etter to år hos samme arbeidsgiver) vil det ikke være nødvendig å sende inn nytt bilde, ny signatur eller kopi av legitimasjon til ansatte i virksomheten som skal fornye eksisterende HMS-kort. Alle opplysninger vil imidlertid bli slettet hvis virksomheten ikke fornyer HMS-kortene senest to måneder etter HMS-kortets utløpsdato. Informasjon om fremgangsmåten for fornyelse finner du også på www.byggekort.no.

Virksomhetens bestiller må logge seg inn på virksomhetens bestillerside på www.byggekort.no og følge anvisningene under punktet «Fornyelse» i menyen. Hvis en arbeidstaker har sluttet i bedriften må denne slettes i registeret. Alle utgåtte HMS-kort skal sendes til Oberthur Technologies for makulering. Har du glemt passordet får du nytt på www.byggekort.no, eller ved å kontakte kortutsteders servicetelefon: 820 77 306.

De nye HMS-kortene vil bli sendt til virksomhetens forretningsadresse. Arbeidsgiver må selv ta ansvar for å dele ut de nye kortene til sine ansatte i forbindelse med at de samler inn de gamle kortene for makulering.

Etter fire år hos samme arbeidsgiver må all dokumentasjon sendes inn på nytt.

Makulering av HMS-kort når arbeidstaker slutter

Ved opphør av arbeidsforhold skal arbeidstaker levere HMS-kortet til arbeidsgiver.

Dersom arbeidstaker slutter i virksomheten må arbeidsgiver må arbeidsgiver inndra kortet og sende det til Oberthur Technologies for makulering:

Oberthur Technologies AS
Att: HMS-kort
Postboks 8113
4060 Stavanger

Tips: For å sikre seg mot at arbeidstaker som slutter ikke misbruker HMS-kortet i arbeidsgivers navn til å ta nye oppdrag, kan det være lurt å inngå en avtale om depositum ved utlevering av HMS-kortet.

Tap av HMS-kort

Ved tapt eller stjålet HMS-kort skal det umiddelbart gis melding til arbeidsgiver. Arbeidsgiver/enkeltpersonforetak skal umiddelbart melde til Oberthur Technologies slik at kortet gjøres ugyldig og nytt kort utstedes. Dette gjør du på følgende måte:

 • Gå inn på byggekort.no
 • Logg inn med bestiller-ID og passord
 • Søk opp kortet under «Mine Kort» og marker kortet som tapt

Dersom tapt kort kommer til rette og det allerede er utstedt nytt kort, skal det tapte kortet umiddelbart sendes Oberthur Technologies for makulering.

Se også

Nettressurser