Bransjerettet regelverk

Nettstedet regelhjelp.no er:

  • En veiviser til regelverk innen HMS og internkontroll
  • Bransjetilpasset, brukervennlig informasjon om regelverket

Virksomheter har selv ansvar for å gjøre seg kjent med alt aktuelt regelverk. Mange bruker mye tid og ressurser på å holde seg oppdatert om hvilke krav som gjelder for dem. Regelhjelp.no gjør denne jobben enklere!

På en lettfattelig måte kan virksomheter få oversikt over hvilke krav de må forholde seg til innenfor arbeidsmiljø, forurensning, industrivern, brann- og eksplosjonsvern,  el-sikkerhet, internkontroll, miljørettet helsevern, servering, produkter og forbrukertjenester.

Regelhjelp.no prioriterer krav. De viktigste kommer først. Dermed blir det enklere for den enkelte virksomhet å vite hva det føres tilsyn med. Nettstedet omfatter de fleste bransjer.

Fra nettsidens forside kan du enkelt registrere deg som abonnent på nyheter for de bransjene du måtte ønske.

Disse etatene står bak:

Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helsedirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Miljødirektoratet og Nærings- og handelsdepartementet.

Nettressurser