Arbeidstilsynet Indre Østland

Arbeidstilsynets svartjeneste

Hvis du har generelle spørsmål om arbeidsmiljø, kan du kontakte vår svartjeneste. Fagfolk svarer på spørsmål om HMS, arbeidsmiljø, rettigheter og plikter.

Ring 73 19 97 00
(tastevalg 1)


Regionen omfatter Buskerud, Hedmark og Oppland fylker.

Postadresse: Postboks 4720 Torgard, 7468 Trondheim
E-postpost@arbeidstilsynet.no

Regiondirektør:
Kjell Haugen (mobiltelefon: 992 51 922)

Om bruk av e-post

Forespørsler som krever saksbehandling må besvares skriftlig på grunn av bestemmelsene i forvaltningsloven. Husk derfor alltid å opplyse om postadresse, også når du bruker e-post. Forespørsler uten postadresse vil ikke kunne besvares.

Tilsynskontor

Regionen har tre tilsynskontor:

Tilsynskontor Hamar

Besøksadresse: Vangsvegen 73, Hamar

Telefon: 73 19 97 00 
GatekartSe kart på Gule sider

Tilsynsleder
Pål O. Johansen (mobiltelefon: 906 54 835)
 

Tilsynskontor Drammen

Dekker Buskerud fylke.

Besøksadresse: Grønland 51, 3045 Drammen
Postadresse: Postboks 4720 Torgard, 7468 Trondheim
Telefon73 19 97 00

Gatekart: Se kart på Gule sider

Tilsynsleder: 
Tove Svensli (mobiltelefon: 932 66 712)
Runar Hauge (mobiltelefon: 916 53 103) 

 

Tilsynskontor Lillehammer

Dekker Oppland fylke.

Besøksadresse: Storgata 170-172, Lillehammer
Postadresse: Postboks 4720 Torgard, 7468 Trondheim
Telefon73 19 97 00

Gatekart: Se kart på Gule sider

Tilsynsleder: 
Bård Hjorth (mobiltelefon: 408 58 261)

Godkjenningsordningen for renhold 

Besøksadresse: Grønland 51, 3045 Drammen
Postadresse: Postboks 4720 Torgard, 7468 Trondheim
Telefon73 19 97 00

Gatekart: Se kart på Gule sider

Avdelingsleder:
Vibeke Austad (mobiltelefon: 404 94 699)

Se også