Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Arbeidstilsynets svartjeneste

Hvis du har generelle spørsmål om arbeidsmiljø, kan du kontakte vår svartjeneste. Fagfolk svarer på spørsmål om HMS, arbeidsmiljø, rettigheter og plikter.

Ring 73 19 97 00
(tastevalg 1)


Regionen omfatter Østfold og Akershus fylker.

Postadresse: Arbeidstilsynet Østfold og Akershus, Postboks 4720 Torgard, 7468 Trondheim
Telefon: 73 19 97 00
Telefaks: 69 24 03 10
E-post: post@arbeidstilsynet.no

Gatekart: Se kart på Gule sider

Regiondirektør:
Hanne Luthen (mobiltelefon: 918 14 501)

Administrativ leder:
Anne Birgitte Wangensteen (mobiltelefon: 918 14 510)

Arbeidstilsynet Østfold og Akershus har nasjonalt ansvar for:

  • Sekreteriatet for tvisteløsningsnemda
  • Byggesaksbehandling

Om bruk av e-post

Forespørsler som krever saksbehandling må besvares skriftlig på grunn av bestemmelsene i forvaltningsloven. Husk derfor alltid å opplyse om postadresse, også når du bruker e-post. Forespørsler uten postadresse vil ikke kunne besvares.

Tilsynskontor

Regionen har to tilsynskontor:

Tilsynskontor Moss

Besøksadresse: Dronningens gate 1, Moss
Postadresse: Arbeidstilsynet Østfold og Akershus, Postboks 4720 Torgard, 7468 Trondheim
Telefon: 73 19 97 00
Telefaks: 55 36 84 75
E-post: post@arbeidstilsynet.no

Gatekart: Se kart på Gule sider

Tilsynsleder:
Tommy Pedersen (mobiltelefon: 416 00 415)

Tilsynskontor Lillestrøm

Besøksadresse: Torvet 5, Lillestrøm
Postadresse: Arbeidstilsynet Østfold og Akerhus, Postboks 4720 Torgard, 7468 Trondheim
Telefon: 73 19 97 00
Telefaks: 63 89 26 31

Gatekart: Se kart på Gule sider

Tilsynsleder
Cathrine Prahl Reusch (mobiltelefon: 977 58 805)

Tilsynsleder:
Mette Lundeland (mobiltelefon: 992 31 541)

Se også