Arbeidstilsynet Oslo

Arbeidstilsynets svartjeneste

Hvis du har generelle spørsmål om arbeidsmiljø, kan du kontakte vår svartjeneste. Fagfolk svarer på spørsmål om HMS, arbeidsmiljø, rettigheter og plikter.

Ring 73 19 97 00
(tastevalg 1)


Regionen omfatter Oslo fylke. I tillegg er Sekretariatet for regionale verneombud lokalisert ved Oslo-kontoret.

Besøksadresse: Stenersgata 1d, Oslo
Postadresse: Postboks 4720 Torgard, 7468 Trondheim
Telefon: 73 19 97 00
Telefaks: 22 17 78 10
E-post: post@arbeidstilsynet.no

Gatekart: Se kart på Gule sider

Regiondirektør:
Ørnulf Halmrast (mobiltelefon: 917 85 129)

Tilsynsleder:
Morten Kjerstad Larsen (mobiltelefon: 950 71 016)

Tilsynsleder: 
Torunn Omvik (mobiltelefon: 920 10 825)

Tilsynsleder
Katarina Øi Heidem (mobiltelefon: 992 73 197)

Tilsynsleder
Liv Engvik (mobiltelefon: 997 38 545)

Administrativ leder
Haakon Lehmann (mobiltelefon: 932 07 815) 

 

Om bruk av e-post

Forespørsler som krever saksbehandling må besvares skriftlig på grunn av bestemmelsene i forvaltningsloven. Husk derfor alltid å opplyse om postadresse, også når du bruker e-post. Forespørsler uten postadresse vil ikke kunne besvares.

Sekretariatet for regionale verneombud

Sekretariatet for regionale verneombud er lokalisert ved Arbeidstilsynet for Oslo.

Besøksadresse: Steners gt. 1E, Oslo
Postboks 22 Sentrum, 0101 Oslo
www.rvofond.no

Bygg- og anleggsbransjen har e-postadresse:
bafondet@arbeidstilsynet.no
Tlf: 815 58 070 

Hotell-, restaurant- og renholdsbransjen har e-postadresse:
hrrfondet@arbeidstilsynet.no
Tlf: 815 58 073

Se også