Tilsyn i transportbransjen 2015–2016

Transportbransjen er blant de bransjene som er mest utsatt for skader og ulykker. I 2015–2016 har Arbeidstilsynet en nasjonal satsing i næringen, særlig rettet mot gods- og turbildelen.

Gjennom kontroll og veiledning vil vi gi aktørene mer kunnskap og forståelse for reglene for norsk arbeidsliv, og dermed bedre grunnlag for å følge reglene.

Satsingen skal også bidra til:

  • at flere arbeidstakere har lovlige arbeidsbetingelser, med fokus på grunnleggende arbeidsforhold

  • færre arbeidsulykker og arbeidsrelaterte belastninger som kan føre til sykefravær og helseplager

Utfordringer i bransjen

Transportbransjen er blant de bransjene som er mest utsatt for skader og ulykker. Når det skjer arbeidsulykker, er skadene ofte alvorlige. De siste årene har omtrent halvparten av de registrerte dødsulykkene i transportnæringen, vært trafikkulykker.

Lange arbeidsdager og arbeidsuker samt skift- og nattarbeid er utbredt, og arbeidstid er en utfordring for flere yrkesgrupper i bransjen. I deler av næringen gir manuell håndtering av gods og varer stor risiko for ergonomiske belastinger og ulykker.

I tillegg setter virksomheter som bryter reglene for arbeidslivet, stadig større preg på næringen.

Tilsyn langs vei og i transportvirksomheter

Gjennom kontroll, både alene og i samarbeid med andre etater, skal Arbeidstilsynet gjøre det vanskeligere å operere på tvers av arbeidsmiljøloven.

I 2015 og 2016 gjennomfører Arbeidstilsynet tilsammen rundt 2000 tilsyn innenfor gods- og turbilbransjen. En del av tilsynene er koordinert med andre kontrolletater og politiet. Tilsyn langs veg blir alltid gjennomført sammen med Statens vegvesen.

Vi gjennomfører

  • tilsyn langs vei, der vi snakker med sjåfører og sjekker om nødvendig dokumentasjon er på plass

  • tilsyn hos transportvirksomheten, der vi snakker med ledere, ansatte og verneombud

Bakløftere på laste- og varebiler er stadig involvert i og årsak til arbeidsulykker. Ulykkene skyldes ofte mangelfullt vedlikehold eller feil bruk som følge av manglende opplæring. Ved tilsyn har vi derfor også fokus på biler med bakløftere.

Tema for tilsyn

Faktaarkene gir en oversikt over tema som er aktuelle når vi gjennomfører tilsyn i transportnæringen:

Se også

Last ned

Nettressurser