HMS-charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring

I 2013 tok byggenæringen initiativ til å etablere et bransjeovergripende samarbeid for å få ned antall ulykker i næringen. Prosessen munnet ut i et «HMS-Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring» som ble signert 18. juni 2014.

Underskriverne av Charteret omfattet myndighetene (v/Arbeids- og sosialministeren), byggherrer, de prosjekterende, utførende, og arbeidstakersiden. I ettertid er også undervisningssiden (NTNU) kommet med.

Arbeidstilsynet representerer myndighetene i styringsgruppen og fungerer også som styringsgruppens sekretariat.

Se også

Last ned