Informasjon om fornyelse av HMS-kort i bygg og anlegg

HMS-kortene har en gyldighet på 2 år. Det er arbeidsgivers ansvar å påse at kortene blir fornyet. 

Ved førstegangs fornyelse er det ikke nødvendig å sende inn nytt bilde, ny signatur eller kopi av legitimasjon. Alle opplysninger blir imidlertid slettet hvis virksomheten ikke fornyer HMS-kortene senest 2 måneder etter HMS-kortets utløpsdato. Ved annen gangs fornyelse (etter 4 år hos samme arbeidsgiver) må all dokumentasjon sendes inn på nytt som ved førstegangs bestilling. Dette er påkrevet av Datatilsynet.

Fremgangsmåte for førstegangs fornyelse

Etter to år hos samme arbeidsgiver må virksomhetens dedikerte bestiller logge seg inn på virksomhetens bestillerside på www.byggekort.no og velge "fornyelse". Dette må gjøres før kortets utløpsdato, ellers må kortene rebestilles.

De nye HMS-kortene vil bli sendt til virksomhetens (bedriftsenhetens) postadresse.

Arbeidsgiver må selv ta ansvar for å dele ut de nye kortene til sine ansatte i forbindelse med at de samler inn de gamle kortene for makulering.

Ansvaret ligger hos virksomheten

HMS-kortene er virksomhetens eiendom, og ikke kortinnehavers. Det påhviler derfor den enkelte virksomhet å ha full kontroll og administrasjonsansvar over HMS-kortene i sin bedrift.


Virksomheten skal:

  • ha kontroll over HMS-kortene i egen bedrift og påse at alle har gyldig HMS-kort 
  • sperre og rebestille nye kort dersom kort blir stjålet eller ødelagt 
  • samle inn HMS-kort ved rebestilling av nytt og når folk slutter i arbeidsforholdet 
  • registrere HMS-kort som makulert på www.byggekort.no og returnere disse til Oberthur Technologies, postboks 8113, 4068 Stavanger 

I tillegg bør virksomheten sette seg inn i gjeldende forskrift og bestillingsrutiner. De enkelte medarbeiderne i virksomheten bør også få informasjon om regelverket og gjeldende krav.

Se også

Nettressurser