Forskriftsspeilene til de nye arbeidsmiljøforskriftene

Er du kjent med de gamle forskriftene, kan du benytte disse forskriftsspeilene for å finne hvor de gamle bestemmelsene er plassert i de nye forskriftene. Se også veiledningen til de nye forskriftene i lenken til høyre.

 

 

Forskrift Best.nr.
Arbeid av barn og ungdom  554
Arbeid i kontrollrom  533
Arbeid i tanker  114
Arbeid på tankfartøy beskyttet med nøytralgass i lastetankene  393
Arbeid ved avløpsanlegg  542
Arbeid ved dataskjerm   528
Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftishelsetjeneste  600
Arbeidsmiljølovens anvendelse for arbeid i enmannsbedrifter innen bygge- og anleggsvirksomhet  466
Arbeidsmiljølovens anvendelse på virksomhet i jordbruk og skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker  462
Arbeidsplasser og arbeidslokaler  529
Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering m.v  324
Asbest  235
Bruk av arbeidsutstyr  555
Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen   524
Dykking   
Forplantningsskader og arbeidsmiljø  535
Førervern på gamle traktorer  525
Gebyr for byggesaksbehandling etter arbeidsmiljøloven § 19  559
Graving og avstivning av grøfter  151
Havnearbeid   527
 501
Høytrykksspyling m.m.  515
Ioniserende stråling  187
Kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern   441
Lokale verneombud og arbeidsmiljøutvalg for losse- og lastearbeid  468
Montering og reparasjon av CO2-anlegg for brannslokking  287
Oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (stoffkartotekforskriften)  565
Regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet  404
Regionale verneombud for visse bransjer  603
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved bergarbeid  547
Sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen  526
Snøskredfare ved oppholds- og anleggssteder  299
Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. (stillasforskriften)   500
Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid)   551
Tekniske innretninger  221
Tungt og ensformig arbeid   531
Vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier,virus, sopp m.m.) på arbeidsplassen (biologiske faktorer)   550
Vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften)  566
Vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen  602
Vern mot mekaniske vibrasjoner  582
Vern mot støy på arbeidsplassen  398
Verneombud og arbeidsmiljøutvalg  321
   

 

Last ned