Arbeidsmiljøforskrifter fra 1.1. 2013

Arbeidsmiljøforskriftene trådte i kraft 1. januar 2013. Antall forskrifter ble redusert fra 47 til 6.

 

Om forskriftene med kommentarer

Den nye strukturen i forskriftene betyr en ny måte å finne frem i regelverket på. Regelverksstrukturen er utviklet av myndighetene i samarbeid med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene.

Det er utarbeidet kommentarer til alle forskriftene. Disse finnes under hver enkelt forskrift i punktlisten under. Forskrifter med kommentarer kan lastes ned som pdf eller bestilles i trykt format.  

Oversikt over forskriftene:

Én forskrift retter seg mot produsenter, importører, forhandlere, utleiere m.m.:

Én forskrift inneholder ikke direkte HMS-krav, men kan berøre enkelte virksomheter gjennom fastsatte gebyrer, vilkår m.m.: 

De nye forskriftene innebærer ikke vesentlig materielle endringer. Det er strukturen som er ny, særlig ved at bestemmelser som regulerer samme forhold er slått sammen.
En oversikt over materielle endringer finner du her

 

Hvordan finne frem i forskriftene

Arbeidstilsynet har utarbeidet en veiledning i bruken av de seks forskriftene. Denne kan bestilles i trykt utgave, eller lastes ned gratis via lenke til høyre.

Er du kjent med de gamle forskriftene, kan du kunne bruke forskriftsspeilene for å finne hvor de gamle bestemmelsene er plassert i de nye forskriftene. Se også lenke til høyre.  

Trykte forskrifter kan bestilles allerede nå her på våre nettsider, men de er også tilgjengelig på Lovdata. Se lenker over.   

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning finner du en oversikt over forskriftene som ble opphevet 1. januar 2013:
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 16-2    

Arbeidstilsynet har også laget et foilsett med informasjon om de nye forskriftene.
Foilene har utfyllende støttetekst og kan brukes til opplæring i strukturen i arbeidsmiljøforskriftene.

Foilserien heter «Informasjon om arbeidsmiljøforskriftene» og er laget i powerpoint-format (.pptx). Se lenke i den høyre margen under «Last ned». 

Hvorfor får vi nye arbeidsmiljøforskrifter

Hensikten med denne endringen er at det skal bli enklere for virksomheter, arbeidsgivere, arbeidstakere, verneombud, bedriftshelsetjenester m.fl. å få oversikt over pliktene og rettighetene de har etter arbeidsmiljøloven.

Før var kravene spredt i flere forskrifter. Nå er kravene samlet og satt i en sammenheng. Det gjør det enklere for arbeidsgivere å holde oversikt over hvilke krav som er aktuelle for sin virksomhet, følge regelverket og jobbe systematisk med HMS.

De nye forskriftene er mer oversiktlig enn før. Bestemmelser som regulerer samme forhold er nå slått sammen og gjør det enklere å holde oversikt. Strukturen i arbeidsmiljøforskriftene er ny, men kravene er de samme.  

Bestill arbeidsmiljøforskriftene 

Du kan bestille trykte utgaver av de arbeidsmiljøforskriftene med kommentarer. Bestill ved å følge lenken under.

Du kan enten bestille alle forskriftene som et sett - til redusert pris - eller du kan bestille enkeltforskrifter.

Se også

Last ned