Test deg selv. Hva slags kollega er du?

Bidrar du til et godt arbeidsmiljø?

Ta stilling til følgende utsagn på en skala fra 1-5 (der 1 er ”aldri” og 5 er ”svært ofte”). Kanskje får du en pekepinn på hva slags kollega du er – og hva du kan gjøre for å bli enda bedre.

Se også